Utleie jordbormaskin 8 - 20 cm.

 
 
       
Pris pr. dag kr. 300,- + mva

Engangsslitasje jordbor kr. 60,- + mva
Code Image
 
Skriv ut