All-Kor pigghammere til gravemaskiner

All-Kor leverer pigghammere i flere størrelser. Nedenfor er bare noe få utgaver. Kontakt oss for mer info.


MCD1U cutout

All-Kor AKB15 II

Vekt: 130kg
Oil flow: 20-30 l/min
Trykk: 90-120 bar
For maskiner fra 1,2t til 3t

MCD L14H

All-Kor AKB40 II

Vekt: 220kg
Oil flow: 25-40 l/min
Trykk: 90-120 bar
For maskiner fra 2,5t til 4,5t

MCD 218-cutout

All-Kor AKB70 II

Vekt: 460kg
Oil flow: 50-90 l/min
Trykk: 120-150 bar
For maskiner fra 4,5t til 8t